Elastyc e-bussines cloud-Elastyc E-business Cloud

All In One Digital Enterprise 

Upravljanje svim aspektima poslovanja u internet eri kroz sve uredjaje , kanale i platforme.

 

Šta je Elastyc?

Elastyc je web & mobile cloud aplikacija koja sadrži sve potrebne elemente za upravljanje poslovanjem preduzeća u internet eri , od mehanizama internet servisa kao štu su B2B i B2C web prodaja, help desk & support, online community ... , upravljanja odnosima sa klijentima (CRM) , automatizaciju prodaje i pružanja usluga, fakturisanje , upravljanje projektima, nabavkom, reklamacijiama, internim zadacima, rezervacijama ludi i uredjaja, upravljanje dokumentima ....

Pored toga Elastyc omogućava naprednu komunikaciju i kolaboraciju kako sa članovima tima tako i sa samim klijentima koji postaju aktivni korisnici Vašeg poslovnog sistema. 

Elastyc omogućava definisanje i prilagodjavanje svih elemenata sistema Vašim potrebama, uz mogućnosti integracije za externim servisima kao bi ste rešili sve probleme u Vašem poslovanju ili njegovim delovima

Saznajte više

Celokupno poslovanje u mobilnom telefonu!

Sva Vaša poslovna korespondencija, lični i grupni kalendari, kreiranje ponuda, prodajnih dokumenata i fakturisanje, pristup svim fajlovima, obaveštavanje i informisanje, delegiranje i evidentiranje aktivnosti, popounjavanje formulara definisanih u Vašem poslovanju - sve to na jednom mestu, dostupno na klik ekrana Vašeg telefona!

Saznajte više

x
Web content management

Lako i jednostavno upravljanje internet servisima zahvaljujući direktoj povezanosti web-a sa svim sadržajima poslovnog sistema.

x
B2C, B2B servisi

Sveobuhvatna internet prodaja uz napredne servise prilagođene krajnjim kupcima ili svim aspektima distributerskih kanala.

x
Customer community

Uključite svoje klijente direktno u Vaš poslovni sistem, omogućite potpunu interakciju i personalizvano podelite sve informacije

x
Pružanje podrške klijentima

Upravljate podrškom i pružanjem usluga Vašim klijentima počevši od internet korisničkih servisa do upravljanja svim resursima

x
Document management

Upravljanje dokumentima i njihovim deljenjem kako unutar Vaše organizacije tako i sa Vašim klijentima uz definisane procedure

x
Potpuna komunikacija

Elastyc omogućava da se na jednom mestu upravlja svim komunikacijama kao što su telefonski pozivi, e-mailovi i notifikacije

x
Napredna kastomizacija

Jednostavno definisanje poslovnog proces, svih potrebnih procedura i svih specifičnih podataka koje treba pratiti u Vašem poslu

x
Marketing automatizacija

Lako upravljanje personalizovanim komunikacijama sa klijentima, bilo da su obraćanja željenim grupama ili pojedinačnim klijentima.

x
Integrated API's

Ugradjeni mehanizmi integracije sa poznatim API-ima kao što su Facebook, Google, PayPal, Stripe itd i mogućnost lakog dodavanja novih.

x
ERP integracija

Potpuna integracija sa DataLab Pantheon ERP u cilju pružanja kompletnog rešenja Vašeg poslovnog sistema i mogućnost povezivanja sa postojećim

DataLab Pantheon integracija omogućava gotovo rešenje uspostavljanja CRM, B2B, B2C i mobilne aplikacije uz potpunu integraciju svih podataka

Naši klijenti

Elastyc.net

office@elastyc.net