Elastyc e-bussines cloud-Mobile

  Celokupno poslovanje u Vašem telefonu

  Upravljate kompletnim poslovanjem iz Vašeg telefona

  Sve planirane aktivnosti, poslovne komunikacije, dokumenti, formulari ... organizovani na Vašem mobilnom uredjaju

  Budite informisani o svim novostima vezanim za Vaš posao

  Sve novosti i promene nastale u Vašem radnom okruženju a da Vas se tiču, bilo da su saopštenja ili rezultati saradnika na zajedničkim poslovima

  Organizacija kroz predmete kao osnovna jedinica Vašeg posla

  Predmeti objedinjavaju sve ono što čini jedan posaood početne komunikacije, do potpunog evidentiranja svih njegovih elemenata 

  Ne trošite Vaše vreme u pronalazenju podata

  Notifikacije Vam omogucavaju momentalni uvid u sve promene koje biste trebali da znate, kako biste uvek mogli pravovremeno da reagujete

  Lako zakljucite Vašu prodaju sa svim njenim elemntima

  Prezentovanje proizvoda, uvid u zalihe, jednostavno kreiranje ponuda, profaktura, faktura, ... i njihovo deljenje sa klijentima, saradnicima, ....

  Planiranje i upravljanje resursima

  Sve novosti i promene nastale u Vašem radnom okruženju a da Vas se tiču, bilo da su saopštenja ili rezultati saradnika na zajedničkim poslovima

  Lista definisanih zadataka

  Sve novosti i promene nastale u Vašem radnom okruženju a da Vas se tiču, bilo da su saopštenja ili rezultati saradnika na zajedničkim poslovima

  Elastyc.net

  office@elastyc.net