Podrška

Pružajte izutenu podršku uz upravljivost svih procesa i potpunu transparenciju prema klijentima, uz obaveštenost u realnom vremenu

Klijentski Help Desk

Primajte zahteve i uspostavljajte izuzetnu komunikaciju sa Vašim klijentima kroz pametnu email integraciju, web portal i/ili mobilnu aplikaciju za klijente, API integracije. Deljenje baze znanja, uvid u sve elemente procesa koje želite da podelite sa Vašim klijentima. 

Saznajte više

Upravljanje zahtevima klijenata

Prijem i obrada klijentskih zahteva i praćenje njihove realizacije u skladu sa specifičnostima Vašeg procesa obrade tiketa uz metodologije po Vašem izboru.

Upravljanje projektima

Upravljanje projektima od kreiranja ponude i raspisivanje pozicija, preko njihovog lansiranja , praćenja realizacije uz svu potrebno metriku utrošaka , trenutne situacije i finansijskih aspekata 

Napredna komunikacija

Celokupna komunikacija od postavke zahteva do njegove realizacije sa razmenom fajlova, potvrdama klijenata i odgovornih, uz pametni sistem notifikacija.

Saznajte više

Evidencija utrosenog vremena

Tajmeri kao brzi alati za merenje utrošenog vremena ljudi ili tima na konkretnim predmeti uz izveštaj o obavljenom poslu kao i finansijske apsekte izvršene usluge.  

Baza znanja

Automatizujte komunikaciju sa potencijalnim i postojećim klijentima u svim aspektima znanja potrebnih da budu deljiva i korićenih kako od klijenata samih, tako i od strane vaših prodavaca i agenata podrške u okviru komunikacije sa klijentima. 

Fakturisanje

Jednostavno fakturisanje kao rezultat utrošenog vremena po konkretne aktivnosti na predmetu, periodično fakturisanje utrošaka, fakturisanje po datim ponudama

Planiranje resursa

Organizovano, planirano i upravljivo vreme kako zaposlenih tako i deljivih resursa unutar prodajnih timova obezbedjuje tačno i pravovremeno izvršavanje svih zadataka. 

Saznajte više

Napredne definicije procesa

Elastyc platforma omogućava potpuno prilagodjavanje klijentskim procesima do naj sitnijih detalja , kao i lako i jednostavno kreiranje novih procesa prema korisničkom zahtevu sa svim specifičnostima.

Saznajte više