Marketing

Osnažite marketing službu potrebnim alatima za uspešno poslovanje u Internet eri

Snažni klijentski interfejsi

Izgradite snažne interfejse za Vaše klijente potpuno prilagodjene Vašem vizuelnom identitetu, bilo da su u pitanju web prodavnice, help deskovi, booking aplikacije ili bilo koja vrsta interfejsa koja odgovara Vašem poslovanju. 

Praćenje konverzacije

Ispratite rezultate Vaših marketinških kampanja poredeći uložene budžete i realizacije prodaja ili ugovora sa potpunom preciznošću u ostvarenim rezultatima.

Svi materijali na jednom mestu

Organizujte sve svoje materijale na jednom mestu i učinite ih dostupnim unutar organziacije za efikasnu komunikaciju sa klijentima i partnerima.

Segmentirana baza kontakata

Organizujte svoje kontakte kroz jasno definisane news letter grupe i uspostavite jasno prikupljanje njihovih podataka kroz jasno definisane i transparentne procese

Lako do landing page-a

Omogućite čak i zaposlenim koji nemaju znanja html-a i css-a , da kreiraju web sadržaje potrebne u prodaji i procesima podrške , a da pri tome budu ukalupljeni u definisan dizajn

Formulišite obraćanja Vaših timova

Predefinišite email obraćanja Vaših zaposlenih po definisanim situacijama čime ćete obezbediti da su njihova obraćanja sadržajno i stilski u željenom formatu, dok njih dodatno ubrzavamo prilikom kreiranja mailova.

Upoznajte Vaše klijente

Upoznajte Vaše klijente kroz detaljan uvid u njihova ponašanja kroz definisane metrike kroz poslovne procese , analizu njihove tražnje i njihovih ponašanja