Elastyc mobile

Mobilna aplikacija omogućava korisnicima apsolutno sve funkcionalnosti Elastyc-a bez bilo kakvog ograničenja

Svi procesi na jednom mestu

Interakcija po svim definisanim poslovnim procesima U Vašem poslovnom modelu, sa svim njihovim elementima od komunikacije do fakturisanja, u zavisnosti od korisničkih autorizacija na jednom mestu sa Vašeg mobilnog uređaja, uz prečice za brzu navigaciju izmedju najčešće korišćenih prilagodjenih korišćenju sa mobilnog uređaja.

Komunikacija

Elastyc je messinger  optimizovan za grupnu komunikaciju po definisanim poslovnim procesima i omogućava zaposlnima da umesto korišćenja email-a komuniciraju kako izmđu sebe tako i sa klijentima i partnerima, uz evidentiranje i praćenje svih promena nastalih po konkretnom procesu, sa povezanim datotekama i notifikavacijama korisnika.

Saznajte više

Predmeti

Pristup svim predmetima definisanih  poslovnih procesa bilo da je u pitanju prodaja, podrška, blog … Sem samog uvida mobilna aplikacija omogućava sve funkcionalnosti izmene njihovih podataka, komuniciranja po njima, kreiranja prodajnih dokumenata od ponuda do faktura, zakazivanja termina, evidencije utrošenog vremena, popinjavanje traženih formulara, promene status, …

Agende i planeri

Mobilna aplikacija omogućava korisnicima da uvek budu organizovani oko svojih predstojećih aktivnosti kao i svojih eventualnih kašnjenja kroz uvid u njih kroz različite tipove prikaza kao što su agende ili kalendarim, kao i mogućnost promene definisanih termina i obaveštavanje o promena svima koji trebaju biti obavešteni.

Prodajni dokumenti

Uvid I kreiranje svih tipova transakcionih dokumenata kao što su ponude, profafakture, nalozi ya otpremu , fakture, čak i ulaznih računa po definisanim poslovnim procesima sa apsolutno svim potrebnim elementima , po definisanim pravima i privilegijama definisanim postavkom sistema

Zalihe skladista

Uvid u zalihe po proizvodima uz detaljan uvid po skladištima za koje korisnik ima odgovarajuću autorizaciju pristupa i filtriranje po svim potrebnim elementima. 

Dashboardi i analitika

Pristup svim odgovarajućim dashbordima definisanim po radniom mestu korisnika kroz definicije sistema, sa svim tipovima prikaza kao štu su tabele, grafikoni, pitice, ….

Evidencija aktivnosti

Evidencija aktivnosti i utroška radnog vremena po definisanim zadacima , uz jednostavne alate timera koji u mnogome olakšavaja merenje utrošenog vremena sa svim potrebnim mogućnostima pauziranja i ponovnog pokretanja. Kreiranje dokumenata aktivnosti sa potrebnim vremenskim, geolokacijskim i finansijskim aspektima, 

Svi dokumenti na jednom mestu

Pristup svim dokumentima pohranjenim kroz sistem a kojima korisnik ima pravo pristupa, od fajlova koji su razmenjivani kroz komunikacije, da fajlova koji su pohranjeni kroz definisane procese kao što su priomljeni računi, ugovori, ….

Download Now!

Od sada našu aplikaciju možete preuzeti i preko Play Store-a!