Ugovori - Troškovi - Fakture

Automatizujte kreiranje ugovora svih tipova, njihovo fakturisanje i praćenje njihove dalje realizacije kroz životni ciklus vozila.

Ugovori - Troškovi - Fakture

Menadžeri prodaje u konstatnoj su borbi sa administracijom troškova.
Sa Elastyc Fleet-om maksimizirajte vreme provedeno na prodaji, a smanjenje vreme provedeno u komplikovanim i dosadnim administrativnim zadacima i obračunima.

Obračuni planiranih i ostvarenih troškova vozila ne moraju da budu i Vaša noćna mora.. Snažni kalkulativni mehanizmi i analitike daju financjske bilanse u svakom trenutku.