Biblioteka poslovnih procesa

Najbolje prakse za vaše širokog spektra poslovnih procesa na sa mogućnošću njihovog prilagodjavanja Vašim potrebama do naj sitnijih detalja

Prodaja

Svi prodajni procesi od B2C/B2C online prodavnica, prodajnih tunela, akvizicije novih korisnika, automatske raspodele naloga za otpremu po dostupnosti , upravljanje zalihama, skladištima, rezervacijama, transportom i isporukom, cenovnim politikama, ....

Saznajte više

Podrška

Optimizujte svoje poslovanje s našom sveobuhvatnom platformom koja uključuje bazu znanja, Helpdesk, upravljanje servisima i assetima, SLA, fakturisanje i naplatu, komunikacioni omni kanal i klijentske portale. Osigurajte efikasnost i zadovoljstvo korisnika uz centralizovanu podršku.

Saznajte više

Nabavka

Celokupno praćenje procesa nabavke od zahteva za nabavkom, kreiranje narudžbina dobavljačima, automatizovani prijem ulaznih računa kroz integracije sa servisima za razmenu e-računa (SEF, MojEračun), AI OCR, procesi odobravanja, automatizovani prijemi i mapranja , prijemi robe ...

Saznajte više

Upravljanje projektima

Sve obuhvatni proces o kreiranja ponuda, kreiranja kalkulacija utrošaka i potrebnih vremenskih resursa sa time line - ovima, kreiranje radnih naloga, evidencija utroška vremena i materijala , situiranje , fakturisanje po situacijama ili utrošcima, .... 

Saznajte više

Marketing

CMS za lako kreiranje i upravljanje Vašim materijalima i online servisima. Segmentacija korisnika i targetirane kampanje, praćenje konverzacija Vaših online kampanja, targetovani news letter-i , .... 

Saznajte više

HR

Upravljanje procesom od definicija kadrovskih mapa, automatizovanih procesa zapošljavanja i onboarding-a novo zaposliih, upravljanje zahtevima za odsustvima sa njihovom primenom na kalendare procesa, izveštavanje zaposlenih sa evaluacijom i jasnim merenjem rezulata, ...

Saznajte više