Funkcionalnosti

Elastyc nudi širok spektar funkcionalnosti koje su neophodne za uspešnu digitalnu transformaciju bilo kog tipa orginizacije

CRM

Upravljajte svim aspektima u odnosima sa Vašim klijentima na naj višem mogućem nivou

Saznajte više

Komunikacija

Komunikator izmedju svih učesnika u procesima, kako zaposlenih tako i klijenata i partnera

Saznajte više

Mobilna aplikacija

Mobilna aplikacija omogućava korisnicima apsolutno sve funkcionalnosti Elastyc-a bez bilo kakvog ograničenja

Saznajte više

Prodajni dokumenti

Svi tipovi prodajnih dokumenata koji prodavcima daju krila u obavljanju svojih aktivnosti

Saznajte više

Kalendari, planeri, agende

Kaledari , agende i planeri za uspešno upravljanje vremenskom komponentom svih resursa

Saznajte više

Upravljivost procesa

Kompletna upravljivost i automatizacija procesa do naj sitnijih željenih detalja

Saznajte više

Upravljanje dokumentima

Iskoristite funcionalnosti fakturisanja, uvida u zalihe, kreiranje magacinskih prenosa, uz potpunu sinhronizovanost sa online i drugim vidovima prodaje

Saznajte više

E-commerce

Svi oblici e-commerca bez obzira njihov tip spojeno u Vašem nastupu na Internetu

Saznajte više

API Integracije

Elastyc omogućava integracije i njihovo uključivanje u procese bilo kojeg tima savremenih RESTful/SOAP web servisa, kao i sopstveni RESTful JSON Api za integraciju drugih sistema sa Elastycom.

Saznajte više