Procesi

Kompletna upravljivost i automatizacija procesa do naj sitnijih željenih detalja

Peronalizovani setup procesa za Vašu organizaciju

Elatyc pruža svojim klijentima potpuno personalizovana iskustva u potpunosti skorjena prema njihovim poslovnim modelima do naj sitnijih detalja.

Bogata paleta predefinisanih procesa

Elastyc nudi definisane poslovne modele širokog spektra prodajnih, servisnih i internih kompanijskih procesa čijim se kombinovanjima i daljim prilagodjavanjem postižu izuzetni efekti.

Forme koje su skrojene po meri Vaših procesa omogućavaju prikupljanje i korekciju svih potrebnih informacija potrebnih za korišćenje u svim segmetima samog procesa uz izuzetan nivo automatizacije popunjavanja.

Idelna postavka formi kako za web tako i za mobilne aplikacije.

Bogate opcije definicije procesa

Centralna definicija procesa se odvija kroz predmet kroz čiju se osnovnu nudi široki spektar prilagodjavanja njegovog podešavanja u okviru sistema. 

Definisanje tokova procesa

Napredno upravljanje svim detaljima toka procesa kroz striktne putanje i automatizovana pravila u okviru njihovog kretanja uz personalizacije po ulogama u procesu. 

Biblioteka poslovnih pravila

Bogata biblioteka pravila omogućave potpunu automatizaciju manuelnih operacija u koršćenju sistema i podiže produktivnost na najviši mogući nivo 

Definicija bilo kojeg željenog modela podataka

Elastyc omogućava potpuno upravljivi model podataka i forme za njihovo popunjavanje kao osnovni elementi predmeta, uz visok njivo njihovog automatskog popunjavanja na osnovu templejta, interaktivnost podataka i naprednu analitiku po svfim parametrima. 

Dodatno programiranje specifičnosti

Elastyc je i razvojni alat koji omogućava dodatnu customizaciju njegovog ponašanja u cilju postizanja naj operativnijeg mogućeg korisničkog iskustva za klijenta i punu produktivnost njegovog rada.

API Integracije

Elastyc omogućava integracije i njihovo uključivanje u procese bilo kojeg tima savremenih RESTful/SOAP web servisa, kao i sopstveni RESTful JSON Api za integraciju drugih sistema sa Elastycom.