Servis vozila

Upravljanje celokupnim procesom servisiranja vozila u svim aspektima i detaljima

Zakazivanje servisa

Lako i jednostavno rezervisanje termina dizalica i servisera osnovu klijentskog i procenjenog vremena njegovog trajanja.

Prijem na servis

Prijem na servis i izdavanje radnog naloga uz fotografisanje šteta na vozilima i eveidencijom svim potrebnih podataka prilikom samog prijema.

Uvid u dugovanja kupaca i otvorene stavke radi blokade prijema vozila dužnika.

Preuzimanje svih podataka o vozilu na osnovu njegovih predhodnih prijema, kao u automatsko ulistavanje novo primljenih vozila u bazu radi njihovog daljeg praćenja.

Laka evidencije šteta na primljemnim vozilima direktnim fotografisanjem iz mobilne aplikacije.

Defektaže i ponude

Na osnovu rezulata zakazanih defektaža , lako i jednostavno izdavanje ponuda za servis potrebnim elementima rezervnih delova i utroška rada servisera

Evidencija utroska materijala i usluga

Lako i jednostavno evidentiranje preuzetih delova po radnim nalozima kao i merenje utroka vremena aktivnosti servisera po konkretnim nalozima.

Fakturisanje

Brzo i jednostavno fakturisanje na osnovu evidentiranih utrošaka ili po izdatoj ponudi. Fakturisanja po konkretnom nalogu , ili izdavanje mesečnih faktura po celokupnoj floti klijenta na osnovu evidentiranih naloga.

Upravljanje garancijama

Upravljanje procesom garantnih zahteva prema principalima , sa svim neophodnim elementima preuzetih sa samih naloga, praćenje njihove realizicije i povezanost sa fakturisanjem povezanih naloga.

Upravljanje eksternim troškovima

Evidencija primljenih računa za externe radove , uz čuvanje dokumentacije i njihovo lako prefakturisanje krajnim korisnicima.

Servisna knjižica svakog vozila

Kompletan istorijat servisa po vozilima sa svim pojedinostima u okviru procesa kao što su zamenjeni delovi , evidentirani radovi i operacije , kilometraže na kojima se to desilo , ...

Online klijentski servis

Web servis za klijente koji omogućava praćenje njihovog vozila ili celokupne flote sa svim elementima koji se žele podeliti sa klijentima (servisne knjižice, fakture, ...). Postavljanje zahteva za servisom kao i notifikovanje klijenata o promena po njihovim tekućim servisima koji ih se tiču.