Fleet Management

Kompletno rešenje za upravljanje procesima rentiranja i održavanja voznog parka

Definicije vozila

Sistem nudi naprednu definiciju ponude i svih njenih aspekata i to kroz:

  • Definicije brendova vozila
  • Definicije templejta vozila (model, motor, oprema)
  • Definicje kontaktnih podataka prodajnih partnera za nabavku novih vozila, servisiranje i promene guma
  • Definicije guma i njihovih cenovnika

Prodaja

Kreiranje ponuda sa kalkulatorom mesečne rate, uz poptpunu automatizaciju komunikacije sa dobavljačima i kupcima kao i realizacije procesa u svim aspektima. 

Saznajte više

Ugovori i fakturisanje

Automatizacija kreiranja ugovora svih tipova, njihovo automatizovano fakturisanje i praćenje njihove dalje realizacije kroz eksploatacija vozila sa detaljnom analitikom razlike u ceni.

Održavanje

Upravljanje štetama, registracijama, redovnim servisima, zamenskim vozilima, kaznama, zamenama guma 

Štete

Praćenje šteta nastalim na vozilima uz prikupljanje sve potrebne dokumentacije, praćenje realizacije servisa i prefakturisanje troškova.

Saznajte više

Redovni servisi

Praćenje redovnih servisa i potrebnih radova na osnovu predloženih potrebnih radova po definisanim kilometražama uz upravljivu komunikaciju sa klijentima.

Saznajte više

Zamene guma

Praćenje zamena guma i troškova nastalih po tom osnovu, na osnovu definicija iz ugovora sa klijentima, uz praćenje troškova, zakazivanje termina, ... 

Saznajte više

Registracije

Praćenje registracije vozila i osiguranja , uz podsetnike, automatizovanu komunikaciju sa klijentima, uz pohranjenu svu potrebnu dokumentaciju.

Saznajte više

Zamenska vozila

Kalendari zauzetosti zamenskih vozila i njihovog angažovanja po klijentskim zahtevima uz praćenje utrošaka definisanih ugovorima.

Saznajte više

Kazne

Rešavanje svih pitanja dobijenih kazni, evidentiranja njihovog plaćanja od strane klijenata , ili njihovo plaćanje i prefakturisanje.

Saznajte više
Saznajte više

Troškovi

Ulazni računi sa procesima odobravanja, lakog pridruživanja vozilima i nalozima za održavanje , sa deobnim ključevima.

Kompletan osvrt na svako vozilo

Kompletan uvid u sve aspekte vozila tokom njegove eksploatacije, statuse njihov aktuelne i nadolazeće aktivnosti , njihove statuse , i podsednike.

Aplikacija za klijente

Potpuna prilagodljivost procesima

Elastyc omogućava prilagođavanje svih detalja definisanih procesa specifičnostima Vašeg poslovanja u svim njegovim detaljima kroz snažene alate setup-a i dodatnok kodiranja po vašim zahtevima.

ERP integracija