Fleet management - registracije

Praćenje registracije vozila i osiguranja , uz podsetnike, automatizovanu komunikaciju sa klijentima, uz pohranjenu svu potrebnu dokumentaciju.