Rent i lizing

Upravljate rentiranjem vaše flote kako u kratkoročnom tako i u dugoročnom modelu

Definicija flote

Ulistavanje vozila u flotu sa svim željenim podacima prilagodjenim Vašem procesu potrebnim za laku upravljivost procesom i analitiku njihove realizacije.

Davanje ponuda i rezervacije

Brzo i lako kreiranje ponuda uz mogućnost lakog uvida u raspoloživost i rezervisanja vozila i praćenje prodajnog procesa u celosti , po definisanom workflow-u  

Ugovori

Brzo i jednostavno kreiranje ugovora na osnovu uspešno realizovanih prodaja sa svim potrebnim podacima za dalju eksploataciju i njeno fakturisanje 

Primopredaje

Upravljanje procesa primopredaja sa potrebnim formularima za brzu evidenciju svih potrebnih podataka u samom procesu i kreiranje i štampanje potrebnih dokumenata.

Servisi i štete

Upravljanje potrebnim redovnim servisima, kao i nastalim štetama , uz kompletnu servisnu knjižicu vozila , praćenje odštetnih zahteva, kompletnu prikupljenu dokumentaciju , kao i mehanizme pre fakturisanja šteta klijentima.

Automatizovana fakturisanja

Jednostavna fakturisanja kratkoročnih najmova po zaključenim poslovima, kao i automatizovana mesečna fakturisanja dugoročnih najmova po pripadajućim ugovorima.

Analitika

Bilans svakog uredjaj na osnovu prihoda od njegove rente i troškova nastalih u eksploataciji  uz sumarnu analitiku po svim elementima definicije flote kao što su brendovi, modeli, klijenti, komercijalisti , ...